pb.pl


w schowku Tylko dla zalogowanych czytelników
zaloguj się
lub zarejestruj
dodaj do schowka

Zwrot nadpłaty idzie na konto z automatu

KUP LICENCJĘ
Iwona Jackowska
Pin It email print

Urzędy skarbowe zwracają nadpłaty podatku za 2011 r. na konta bankowe, jeśli je znają. Za przekaz pocztowy płaci podatnik.

Podatnik powinien wybrać, w jakiej formie urząd skarbowy ma mu zwrócić nadpłaconą część podatku, wynikającą z rocznego zeznania. Wiele osób już dawno podjęło taką decyzję, wskazując w formularzu NIP numer rachunku bankowego. Jeśli nadal tego chcą, nie muszą tego nigdzie zgłaszać. Nie muszą tego podawać również na formularzu PIT, mimo że w broszurach objaśniających zasady wypełniania druków zeznań za 2011 r. można znaleźć adnotację, że w części pod nazwą „Informacje uzupełniające” podatnicy mogą podać adres do korespondencji, numer telefonu, faksu, adres e-mail (co nie jest zresztą obowiązkowe), a także poinformować o formie, w jakiej chcieliby otrzymać zwrot nadpłaty. Pozostawienie tych rubryk pustych oznacza dla urzędu, że pieniądze wyśle na konto albo pocztą.

Poczta kosztuje

Najpierw — jak nas poinformowano w Izbie Skarbowej w Kielcach — pracownicy urzędu sprawdzają, czy wśród danych, jakimi on dysponuje, znajduje się numer rachunku bankowego podatnika. Jeśli tak, nadpłacony podatek trafi na konto. Urząd kieruje się bowiem ekonomicznymi względami — usłyszeliśmy w tamtejszej izbie. Przekaz pocztowy nie jest darmowy.

Opłata obciąża podatnika,otrzyma nadpłatę pomniejszoną o koszt przekazu. Z tych m.in. powodów osoby, które nie posiadają rachunków w banku oraz te, które chcą odzyskać nadpłatę w gotówce, a spodziewana kwota do zwrotu jest niewielka, wolą ją odebrać w kasie urzędu. I tę informację należy podać w zeznaniu (łącznie z numerem telefonu), we wspomnianej części przeznaczonej na informacje uzupełniające. Inaczej organ prześle pieniądze pocztą (jeśli nie zna numeru konta).

Aktualizacja rachunku

Urzędy kierują pieniądze na konta wskazane w składanych fiskusowi formularzach przeznaczonych na zgłaszanie danych personalnych i kontaktowych. Są to NIP-7 lub CEIDG-1 — jeśli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym NIP, co dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Dla pozostałych osób, których identyfikatorem jest PESEL (od tego roku już nie NIP), jest to druk ZAP-3. Druki te wypełniają podatnicy, którzy chcą odzyskać nadpłatę na konto. Ci, którzy z takiej formy zwrotu już korzystali, powinni zadbać, aby urząd dysponował aktualnym numerem konta i ewentualnie złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, podając dane dotyczące osobistego rachunku bankowego. Zgłoszenie aktualizacyjne składa się także wtedy, gdy podatnik rezygnuje ze zwrotów na konto.

Odsetki od nieterminowej nadpłaty

Urząd skarbowy ma 3 miesiące na zwrot nadpłaty. Ten termin jest liczony od daty złożenia zeznania. Jeśli nie zwróci podatku w tym czasie, nadpłata podlega oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek ustawowych pobieranych od zaległości podatkowych. Oprocentowanie nadpłaty jest liczone od dnia powstania nadpłaty, jeżeli nie zostanie ona zwrócona w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego lub w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia korekty zeznania w trybie czynności sprawdzających (czyli po wezwaniu podatnika do złożenia wyjaśnień w sprawach, które wzbudzą wątpliwości organu podatkowego). Od 9 czerwca 2011 r. odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 14 proc. w stosunku rocznym.

8,80 zł nadpłaty do zwrotu tylko na żądanie

Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że wystąpimy o jej zwrot. Wówczas zwrot dokonywany jest wyłącznie w kasie urzędu. Ta kwota wynosi 8,80 zł.

Wiadomości dnia na PIT-y 2015Zadaj pytanie

Masz pytanie dotyczące rozliczeń podatkowych za 2015 rok?
Zadaj pytanie ekspertom. Pisz na adres pity@pb.pl


Dyskusja.biz
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Nie ma mocnych na dolara? Jest

Słaby złoty i...
News

Co Chińczyk Polakowi chciałby pokazać

Gdyby nie koleżanka, tego...
News

Światowy Dzień Mleka

Środa: słówko na dziś. Czyta Kevin Aiston
News

Przekop Mierzei Wiślanej – szansa i...

Marzący o przekopie Elbląg...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Dobra zmiana może liczyć tylko na… Donalda...

Konstruktywne rozmowy...
News

Kulisy sprzedaży w bankowości, czyli...

Od kilku tygodni na...
Najlepsze blogi o biznesie

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu